نویسنده = صفری دشتکی، محمد
تعداد مقالات: 3
1. تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 121-130

رضا زارع؛ محمد صفری


2. طراحی سیاست

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 291-309

محمد صفری دشتکی؛ رضا زارع


3. تداوم و تغییر در خط‌مشی عمومی و مدیریت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 177-197

محمد صفری دشتکی؛ محمد علی نیک بخش؛ رضا زارع