نویسنده = ابویی اردکانی، محمد
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 57-79

وحید محمودی؛ محمد ابویی اردکانی؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ اسماعیل شعبانی


2. بررسی مراتب مشارکتی بودن نمایندگی شورایاران؛ مقایسه دیدگاه شورایاران شورایاری محله یوسف آباد تهران با ذینفعان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 101-120

بهاره مختاری؛ علی اصغر پور عزت؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی اردکانی


3. بررسی و ارزیابی خط مشیهای مبارزه با فساد در برنامه‌های چهارگانه‌‌ توسعه‌‌ جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 51-68

مجتبی جباری پور؛ حسن عابدی جعفری؛ محمد ابویی اردکانی