نویسنده = ������ ������������ ��������������
شناخت هندسه فرهنگ به عنوان ضرورتی در سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 153-175

10.22059/ppolicy.2017.62033

علی جوادی؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ عبد الحسین کلانتری


تحلیلی بر مدیریت منابع مالی و سیاست‌های دستگاه‌های فرهنگی در انطباق با تکالیف مقرر در کنوانسیون مریدا

دوره 2، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 109-125

10.22059/ppolicy.2017.60837

محمد باقری کمار علیا؛ ایرج گلدوزیان؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ حمید ششگل


تکامل سیاستگذاری سلامت: گذار به پارادایم حکمرانی برای سلامت

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 73-94

10.22059/ppolicy.2016.59232

حمیدرضا ملک محمدی؛ ولی الله وحدانی نیا