تحلیلی بر مدیریت منابع مالی و سیاست‌های دستگاه‌های فرهنگی در انطباق با تکالیف مقرر در کنوانسیون مریدا

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

3 استاد سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

4 استادیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

کنوانسیون جهانی مبارزه علیه فساد به عنوان اولین سند معتبر بین المللی ودارای ضمانت اجرا درخصوص پیشگیری ازفساد، گامی بلند برای نیل به حقوق و آزادیهای بنیادین بشری تلقی می­شود. حقوق و اصولی که در متن این سند از سوی تدوین کنندگان مورد تاکید قرار گرفته؛ آرمان بزرگ همه طرفداران حقوق بشر و همه خردمندانی است که از پیامدهای تلخ فساد در ابعادمختلف زندگی بشرآگاهی دارند. با توجه به تأکید این کنوانسیون بر شفافیت در مدیریت منابع مالی، هدف این پژوهش آن است که چالش­ها و مشکلات موجود در مدیریت منابع مالی دستگاه های فرهنگی (سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان حج و زیارت) را در این رابطه مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی صورت گرفته و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته و گفتگوهای غیررسمی با شرکت کنندگان جمع­آوری شده است. یافته ها حاکی از وجود ابهامات و عدم شفافیت­های متعددی در قوانین و آیین نامه­ها و بخش­نامه­های سازمان حج و زیارت و سازمان اوقاف و امور خیریه می­باشد که می­تواند بسترساز بروز فساد در بخش­های مختلف این سازمان­ها باشد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1-       آتشک، محمد، احمدی، امینه و توفان، مهوش (1391)، تحلیل کمی کتاب­های فارسی از منظر اهداف اخلاقی مصوب دوره ابتدایی، اخلاق در علوم و فناوری؛ سال هفتم.
2-       امام جمارانی، مهدی (1372) جایگاه وقف و سازمان امور خیریه در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه وقف میراث جاویدان، سال اول. شماره اول.
3-       اماه، دبلیو پاآتی و امانین، راج سوپر (1384)، چهارچوب های حقوقی مفابله با فساد، احمد رنجبر، مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.
4-       پور ارشد، نادر (1391)، حقوق وقف و موقوفه، تهران. نشر سدره المنتهی.
5-       تاج بخش، کیان (1384)، سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمه افشین خاکباز و حسن. پویان، تهران: انتشارات شیرازه.
6-       حج و زیارت انتقال تشکیلات مدیریتی خط مشی­ها و وظائف، مجله میقات حج تابستان (1376)، شماره 20. قابل دسترسی در سایت: http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/AC
7-       خلف خانی، مهدی (1388)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری. فصلنامه راهبرد، سال18. شماره 53.
8-       دادخدایی، لیلا (1390)، فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، چاپ اول، تهران. نشر میزان.
9-       ذاکر صالحی، غلامرضا (1391)، راهبردهای مبارزه با فساد اداری، تهران، انتشارات جنگل .چاب اول.
10-     ربیعی، علی (1383)، زنده باد فساد، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
11-     رنجبر، هادی و دیگران (1391)، نمونه­گیری در پژوهش های کیفی: راهنمایی برای شروع، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ سال دهم.
12-     ریاحی،نادر (1378)، وقف و سیر تحولات قانونگذاری موقوفات، انتشارات نوید شیراز.
13-     سازمان اوقاف و امور خیریه (1390)، قانون اوقاف، تهران، نشر اسوه.
14-     ساعدی،منصور (1381)، رسانه و نظارت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: سازمان بازرسی کل کشور.
15-     سلمان پور، عباس، هادی تبار، اسماعیل (1393). سیاست جنایی تقنینی ایران در پإیرش کنوانسیون مریدا، فصلنامه سیاست جهانی، دوره سوم. شماره 1.
16-     شعبانی، احمد (1389)، بررسی آثار فساد اداری بر سرمایه اجتماعی، ماهنامه مهندسی فرهنگی، سال پنجم، شماره 47و48.
17-     صفایی موحد، سعید و عطاران محمد (1392)، واکاوی برنامه درسی پنهان در انتخاب استاد راهنما در دانشکده ریاضی: یک مطالعه کیفی، پژوهش در برنامه ریزی درسی: سال دهم، دوره دوم.
18-     علیزاده ثانی، محسن و فانی، علی اصغر (1386) تأثیر فساد اداری بر توسعه انسانی جوامع، فصلنامه­ی اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره های 1 و 2.
19-     فضلی،عبدالرحمان (1390 )، فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه، مجله حقوقی بین المللی نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری.شماره 28.
20-     قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و زیارت (1362).
21-   گلپایگانی، محمد (1391)، سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران. تهران. پژوهشکده علمی کاربردی باقرالعلوم. قابل دسترسی در سایت: http://ertebatatdini.ir/Portal/Cultcure/Persian/CaseID/122599/71243.aspx
22-     نجف پور، شعبان (1393)، اخلاق در رسانه؛ چالش­های اساسی و توصیه­های ملی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال نهم. شماره2.
23-     هاشمی،سید محمد و سرمست،مریم (1391)، سیمای پیشگیرانه کنوانسیون جهانی علیه فسادو قانون اساسی ایران تحقیقات حقوقی آزاد، سال پنجم، شماره هجدهم.
24-     هریسون، لارنس و ساموئل، هانتینگتون (1383)، اهمیت فرهنگ، ترجمه انجمن توسعه مدیریت ایران،تهران : امیرکبیر.
25-     یورگ آلبرشت، هانس (1391)، نگاهی به پدیده فساد با رویکردی به اسناد بین المللی در زمینه پیشگیری و منع فساد، مترجم مجید قورچی بیگی.پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ب) انگلیسی
26- Moran, J, Doig, A, Watt, D.(2001): Managing Anti-Corruption Agencies, Forum on Crime and Society.
27- See eg. Queloz, N., Borghi, M Cesoni, M.L,(2000),: Processus de Corruption en Suisse.Helbing & Lichtenhahn: Bale, Geneve, Munich.Holden,P., Sobotka,J.: Corruption: Bernasconi, P. (Ed).Responding to Corruption. Social Defence, and the Protection of Public Administration and the Independence of Justice.
28- Council of europe: summary of the organaised crime situation report,(2005), The threat of economic crime. Strasbourg. September 23.
29- Transparency International(TI), the lima declaration against corruption,(1997),8 th international anit corruption conference, lima peru,7-11 september.
30- Mischkowitz,R, Bruhn, H, Desch, R, Hübner, G.-E, Beese, D,( 2000): Einschätzungen zur Korruption in Polizei, Justiz und Zoll. Wiesbaden.