نویسنده = ملک محمدی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 3
1. شناخت هندسه فرهنگ به عنوان ضرورتی در سیاستگذاری فرهنگی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 153-175

علی جوادی؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ عبد الحسین کلانتری


2. تحلیلی بر مدیریت منابع مالی و سیاست‌های دستگاه‌های فرهنگی در انطباق با تکالیف مقرر در کنوانسیون مریدا

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 109-125

محمد باقری کمار علیا؛ ایرج گلدوزیان؛ حمیدرضا ملک محمدی؛ حمید ششگل


3. تکامل سیاستگذاری سلامت: گذار به پارادایم حکمرانی برای سلامت

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 73-94

حمیدرضا ملک محمدی؛ ولی الله وحدانی نیا