دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بازخوانی انتقادی سیاستگذاری رفتاری؛ تأملاتی برای بهره‌گیری از الگویی نوظهور در سیاستگذاری عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22059/jppolicy.2023.91605

علیرضا چیت سازیان؛ مهدی اکبری


نظریه‌پردازی در علوم سیاسی و سیاستگذاری عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22059/jppolicy.2023.91606

کیومرث اشتریان


طراحی بسته سیاستی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-535 فروردین 781

10.22059/jppolicy.2021.91608

اشکان علینقیان؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ مهدی محمدی


بررسی الگوی مطلوب قانون‌گذاری حفاظت از داده شخصی در بستر اینترنت اشیا در پرتو مطالعات تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22059/jppolicy.2023.91609

بهناز احمدوند؛ آرتین جهانشاهی