کلیدواژه‌ها = تغییر
تعداد مقالات: 2
1. پویایی‌های خط‌مشی عمومی: نظریه و شواهد

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 203-220

سکینه بیگدلی


2. درآمدی تحلیلی بر فهم موضوع ظرفیت خط‌مشی عمومی: بررسی ماهیت، موضوع و کارکرد

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 79-99

حسن دانایی فرد؛ سید مجتبی امامی؛ سید کاظم حسینی