کلیدواژه‌ها = مناطق آزاد
اجرای سیاست‌ها در سواحل مکران ایران؛ بررسی نمودهای یک بحران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 25-39

10.22059/jppolicy.2022.85908

حمیدرضا ملک‌محمدی؛ مجتبی نیک فرجام


طراحی مدل خط مشی‌گذاری توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد ایران

دوره 7، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 167-185

10.22059/jppolicy.2021.82725

یعقوب پناهی فر؛ محمد خوش‌چهره؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ عباس منوریان