کلیدواژه‌ها = پژوهش ترکیبی
بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری پزشکی در ایران

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 29-53

10.22059/ppolicy.2019.69716

رحمت‌الله قلی‌پور سوته؛ مجتبی امیری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ زهره کیانی فیض‌آبادی