کلیدواژه‌ها = عقلانیت
ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 105-130

10.22059/jppolicy.2021.79494

سید مجتبی امامی؛ محمدمهدی علیشیری؛ علیرضا سجادیه