کلیدواژه‌ها = وزارت بهداشت
بررسی مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 63-77

10.22059/jppolicy.2022.87948

بهزاد معماری بیرق؛ مسعود طالبیان؛ فرشاد فاطمی اردستانی


طراحی الگوی مدیریت منابع شبکه در حاکمیت شبکه‌‌ای ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 113-139

10.22059/ppolicy.2019.73710

سلیمه لطیفی جلیسه؛ سعید جعفری نیا؛ مهدی خیراندیش؛ اکبر حسن پور