نویسنده = ������������ ��������
طراحی آمیزه سیاستی برای توسعه بوم‌سازگان نوآوری آذربایجان شرقی؛ مورد مطالعه: صنعت قطعه‌سازی خودرو

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 97-117

مهدی پاکزاد؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ مهدی فاطمی