نویسنده = ���������� �������������������� ������ ��������
واکاوی ابرانگاره تغییر تحول‌آفرین در سیاست‌گذاری نوآوری

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 173-190

10.22059/jppolicy.2022.87953

سید مهدی فاطمی خوراسگانی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ سروش قاضی نوری؛ علی شایان