نویسنده = ������������ ��������
طراحی بسته سیاستی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-535 فروردین 781

10.22059/jppolicy.2021.91608

اشکان علینقیان؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ مهدی محمدی


طراحی بسته سیاستی برای توسعه هوش مصنوعی در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 22-46

10.22059/jppolicy.2023.92986

اشکان علینقیان؛ مصطفی صفدری‌رنجبر؛ مهدی محمدی