نویسنده = قنبری، امین
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی خط مشی نحوه پذیرش دانشجو در ایران از منظر عدالت

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 95-114

امین قنبری؛ طیبه عباسی؛ مجتبی امیری