نویسنده = ���������������� ��������
طراحی مدل خط مشی‌گذاری توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد ایران

دوره 7، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 167-185

یعقوب پناهی فر؛ محمد خوش‌چهره؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ عباس منوریان


طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 115-134

عباس منوریان؛ سیروس وطنخواه مقدم؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سید کمال واعظی؛ یونس نوراللهی