نویسنده = لیاقت، عبدالمجید
تعداد مقالات: 2
1. بررسی علل شکست سیاست‌های مدیریت مشارکتی آب در ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 169-190

محمد قربانیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مرضیه مالمیر


2. بررسی کنشگری شورای عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران: تحلیلی مبتنی بر مصوبات (1397-1389)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 9-31

محمدرضا اکبری؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ امیر علم‌بیگی؛ عبدالمجید لیاقت