نویسنده = ناصر، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. ملاحظاتی برای سیاستگذاری حقوقی قراردادهای هوشمند

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 143-167

محسن صادقی؛ مهدی ناصر