نویسنده = لطیفی جلیسه، سلیمه
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی مدیریت منابع شبکه در حاکمیت شبکه‌‌ای ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 113-139

سلیمه لطیفی جلیسه؛ سعید جعفری نیا؛ مهدی خیراندیش؛ اکبر حسن پور


2. بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 123-138

حسن رنگریز؛ مهدی خیراندیش؛ سلیمه لطیفی جلیسه