نویسنده = فلاحی، بهاره
تعداد مقالات: 2
1. سیاستگذاری مسکن در انگلستان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 265-281

بهاره فلاحی


2. بررسی جریان‌سازی جنسیتی در فرآیند سیاستگذاری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 237-257

بهاره فلاحی