نویسنده = شریف زاده، فتاح
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 87-110

فاطمه قیطاسی وند؛ فتاح شریف زاده؛ غلامرضا کاظمیان؛ داوود حسین پور


2. ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری سازمان‌های فرهنگی(مورد مطالعه: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 61-78

وجه‌الله قربانی‌زاده؛ فتاح شریف زاده؛ داوود حسین پور؛ محمود مروج