نویسنده = زینالو، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل بروز تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 99-117

مهدی زینالو؛ علیرضا علی احمدی؛ سعید نریمان