نویسنده = ������������ ���������� ��������
اکتشاف سناریوهای آینده بانکداری الکترونیک در ایران

دوره 5، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 9-24

سونا بایرام زاده؛ میثم رجبی نهوجی