نویسنده = ������������ ��������������
احصاء عقلانیت‌های پایه در فرآیند سیاستگذاری عمومی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 63-82

سحر بابایی؛ غلامرضا توکلی


تدوین مدل فرایندی سیاستگذاری در سازمانهای دولتی

دوره 1، شماره 3، آذر 1394، صفحه 29-53

سحر بابایی؛ غلامرضا توکلی