چالش های حقوقی اتخاذ رویه نوآوری باز به عنوان مدل کسب و کار برای شرکت ها با تاکید بر نقش نهاد سیاستگذار در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مفهوم نوآوری باز به تبادل آزادانه ایده­ ها و اموال فکری شرکت­ ها با دنیای خارج از کسب و کار آنها با هدف کسب مزیت اقتصادی و سود تجاری اشاره دارد. از آنجایی که ماهیت این رویکرد بر خلاف رویه معمول نظام حقوق مالکیت فکری (با استثنا کردن سایرین از استفاده از اموال فکری انحصاری) می‌باشد، خطر نقض حقوق مالکیت ­فکری مرتبط با  دارایی های فکری به دست آمده از این رویکرد، بالا است. بنابراین بررسی ابعاد حقوقی حمایت از اموال فکری و ایده ها در قالب قرارداد های نوآوری باز و همچنین چالش های حقوقی پدید آمده برای نهاد سیاستگذار ضرورت دارد. در راستای نیل به همین هدف، در این پژوهش علاوه بر بررسی کتابخانه ای منابع موجود، به بررسی میدانی تجارب شرکت های فعال در این عرصه در ایران نیز پرداخته شده است. در پایان، با توجه به چالش های مختلفی که فعالان عرصه نوآوری باز در بازار کنونی ایران داشته اند، راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل متون قانونی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


 1. Akbari, Morteza, Hameed Fargar, & Ali Niko Nesebati. (2017). New horizons in open innovation [in Persian].
 2. Amir Kabir University Foundation. (2009). Research & Development; An undeniable necessity. Amir Kabir University Foundation [in Persian].
 3. Davoodi, Nazi, Morteza Akbari, & Hamid Padash. (2016). Identification & prioritization of factors affecting the success of open innovation in information & communication technology companies. Entrepreneurship Development, 9.1, 239-56 [in Persian].
 4. Innovation & Prosperity Fund. (2016). Co-investment Process. Innovation & Prosperity Fund [in Persian].
 5. Enkel, Ellen, ‘Guide to Strategic Management of Open Innovation Networks’ (Committee on Development & Intellectual Property (CDIP), 2015), pp. 1–31
 6. Enkel, Ellen, Oliver Gassmann, & Henry Chesbrough, ‘Open R&D & Open Innovation: Exploring the Phenomenon’, R & D Management, 39.4 (2009), 311–16 <https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2009.00570.x>
 7. Henry W. Chesbrough, ‘The Era of Open Innovation’, MIT Sloan Management Review, 45.2 (2004), 26–32 <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0015090>
 8. John R. Harriss, ‘Patent Issues in Open Innovation’, American Bar Association, 2014, p. <https://www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law/publications/l&slide/2013-14/july-august/patent-issues-open-innovation/> [accessed 5 January 2021]
 9. Lakhani, Karim, & Jill Panetta, ‘The Principles of Distributed Innovation’, Innovations Technology Governance Globalization, 2.February (2007), 97–113 <https://doi.org/10.1162/itgg.2007.2.3.97>
 10. Shinneman, Erin, ‘Owning Global Knowledge: The Rise of Open Innovation & the Future of Patent Law’, Brooklyn Journal of International Law, 35.3 (2010), 935–64
 11. Teresko,John,‘OpenInnovation?Rewards&Challanges’,IndustryWeek,2004,p.<https://www.industryweek.com/innovation/product-development/article/21954395/open-innovation-rewards-&-challenges>
 12. The working group to evaluate & recognize the competence of companies & knowledge-based institutions & monitor the implementation. Guidelines for supporting the drafting & editing of legal contracts of the center of companies & knowledge-based institutions. Guidelines for supporting the drafting & editing of legal contracts – Spring [in Persian].
 13. Vallat, Jacqueline, Intellectual Property & Legal Issues in Open Innovation in Services, European Commission, DG Information Society & Media (Brussels, 2009)
 14. Akech, L.O. (2014). Response strategies to changes in external environment by sonysugar company limited(Master Thesis). Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org
 15. Bahrawy, A. A. (1992). Participation of nursing faculty in university governance. Journal of Nursing Education, 31(3), 107-112.
 16. Baldwin, R. G., & Chronister, J. L. (2001). Teaching without tenure. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press