معرفی پژوهش‌های بین‌المللی حوزه سیاستگذاری: مطالعه موردی مجله مطالعات سیاستگذاری

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده: هفت مقاله حاضر از مجله مطالعات سیاستگذاری[1] شماره چهلم، 2019، انتخاب و تلاش شده است آخرین دستاوردهای مقالات با بررسی روش‌شناسی مقالات همچنین نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی که برای سیاستگذاری مطرح کرده‌اند، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین چکیده مقالات جهت اشراف کامل‌تر خوانندگان به طور کامل در ابتدای هر مقاله قرار داده شده است. هفت مقاله حاضر، موضوعات متنوعی از پوپولیسم گرفته تا نقش پدر در امر کودکیاری را در بر می‌گیرند.
[1] - Policy Studies, 6 issues per year,  IF: 0.714

کلیدواژه‌ها


منابع ندارد.
منابع ندارد.