طراحی تدوین سیاست بازار دارایی فکری ایران با تحلیل شکست بازاربین‌المللی دارایی فکری

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استاد حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران

2 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

چکیده

در سال 2008، بازار بین‌المللی دارایی فکری(IPXI) در آمریکا به عنوان نخستین تجربه و نیز الگویی برای سایر بازارها با موضوع مبادله‌ی دارایی‌های فکری تاسیس شد که با وجود شروع امیدوارکننده‌اش تنها پس از دو سال با شکست مواجه شد. در این نوشتار با ارائه تحلیلی حقوقس-اقتصادی از علل شکست آن و و نیز مقایسه تفصیلی آن با موازین حاکم بر بازار ایران به راهکارهایی برای تعیین خط مشی تقنینی و اجرایی بازار دارایی‌های فکری ایران پرداخته می شود؛ بازاری که با فاصله کمی ازIPXI و با الگوبرداری از آن شروع به فعالیت نمود که با وجود گذشت چندین سال از شروع فعالیتش کسر کمی از تعداد کل دارایی‌های فکری را به خود دیده و از آن میان نیز موارد محدودی مورد معامله قرار گرفته است و به دلیل فقدان رویه‌های بالغ بیش از هرچیز نیازمند اعتمادسازی از طریق کاهش میزان ریسک و افزایش مشوق برای فعالیت در بازار است.

کلیدواژه‌ها