نقش‌آفرینی بازیگر-اندیشه در انتخاب سیاست‌های عمومی در ایالات متحده امریکا

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسنده

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اگر سیاستگذاری عمومی را از نگاهی عملیاتی، انتخاب درست یک گزینه از میان گزینه‌های بدیل برای حل یک مسِئله عمومی در نظر آوریم، آنگاه اهمیت انتخاب کننده و اندیشه منجر به این انتخاب روشن خواهد شد. این خط اصلی جریانی است که از لابه‌لای صفحات نوشته حاضر می‌کوشد تا با دستمایه قرار دادن مجموع‌های هفت موردی از مطالعات صورت گرفته برای توجه به نقش‌آفرینی این بسته بازیگر-اندیشه در سیاست‌های عمومی ایالات متحده، ضرورت پرداختن‌هایی اینچنینی را در دیگر مکان‌ها مورد تاکید قرار دهد.

کلیدواژه‌ها