سیاستگذاری عمومی در حوزه تقویت شناختی

نویسنده

دکتری سیاستگذاری بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

علوم شناختی یکی از دانش های نو است. این رشته از زیرمجموعه های علم اعصاب، روان شناسی، زبان شناسی، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن تشکیل شده است و کاربرد وسیعی در رشته های فرعی مانند پزشکی، آموزش و پرورش، جامعه شناسی، سیاست، علوم اطلاعات، ارتباطات و رسانه های گروهی، مهندسی پزشکی، مهندسی فرمان و کنترل و حتی علوم دفاعی و جنگ پیدا کرده است. تقویت شناختی بر تکنیک های داروی و غیر داروی به منظور ارتقا عملکرد و توانمندی مغز تاکید دارند و به نوعی زیباسازی و توانمندسازی شناخت هستند. حال اینکه این تکنیک ها ماهیتاً اخلاقی هستند یا خیر و تاثیرات هریک به چه صورتی می تواند بر جامعه اجتماعی پیاده شود، جای سوال محققان است. در این میان نقش دولت به عنوان سیاستگذار، در این حوزه بسیار با اهیمت است. در این مقاله به معرفی علوم شناختی، تقویت شناختی، تحلیل های پیرامون مسائل اخلاقی و اجتماعی و نقش دولت به عنوان سیاستگذار در این دانش می­پردازیم.

کلیدواژه‌ها


ندارد.