کلیدواژه‌ها = بانکداری الکترونیک
اکتشاف سناریوهای آینده بانکداری الکترونیک در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 9-24

10.22059/ppolicy.2019.72270

سونا بایرام زاده؛ میثم رجبی نهوجی