کلیدواژه‌ها = پیاده‌سازی سیاست
طراحی سیاست

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 291-309

10.22059/ppolicy.2019.73718

محمد صفری دشتکی؛ رضا زارع