کلیدواژه‌ها = چهارچوب جریانات چندگانه
شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت

دوره 5، شماره 3، آبان 1398، صفحه 93-112

10.22059/ppolicy.2019.73709

الهام اوستان؛ غلامرضا طالقانی؛ مجتبی امیری؛ حسین نگارستان