کلیدواژه‌ها = الزامات فرایندی
ارائه الگوی الزامات خط‌مشی‌گذاری آینده‌محور برای صنعت نفت ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 43-59

10.22059/ppolicy.2019.73708

سید علیرضا نقوی حسینی؛ فتاح شریف زاده؛ میرعلی سیدنقوی؛ رضا واعظی