کلیدواژه‌ها = توسعه محصول جدید
بررسی ابزارهای سیاستی موردنیاز برای همکاری بنگاه‌های جدید فناوری نانو و شرکت‌های صنعتی

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 67-86

10.22059/ppolicy.2018.68427

محمدعلی بحرینی زارج؛ علی مبینی دهکردی؛ محمدرضا میگون پوری