کلیدواژه‌ها = مطالعات آینده‌پژوهی
شناسایی پیشران‌های مؤثر بر گفتمان انقلاب اسلامی ایران درافق 25 ساله

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 207-228

10.22059/ppolicy.2019.72278

زهرا ایروانی؛ ابراهیم حاجیانی؛ علی محمد حاضری؛ فردین قریشی