کلیدواژه‌ها = عوامل بروز تعارض منافع
بررسی عوامل بروز تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 99-117

10.22059/ppolicy.2019.72274

مهدی زینالو؛ علیرضا علی احمدی؛ سعید نریمان