کلیدواژه‌ها = تجربه گردشگر
بررسی خط‌مشی‌گذاری گردشگری رویداد بر مبنای تجربیات بازدیدکنندگان از جشنواره ‏های غذای ایرانی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 99-116

10.22059/ppolicy.2019.71577

بهاره ملکی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ غلامرضا کاظمیان