کلیدواژه‌ها = خط‌مشی عمومی و مدیریت
تداوم و تغییر در خط‌مشی عمومی و مدیریت

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 177-197

10.22059/ppolicy.2018.68433

محمد صفری دشتکی؛ محمد علی نیک بخش؛ رضا زارع