کلیدواژه‌ها = قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بررسی رابطه‌ حاکمیت ملی-محلی در تهران بر پایه‌ قانون اساسی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 165-185

10.22059/jppolicy.2020.75198

محمد حسین بوچانی؛ نازنین دلنواز؛ الهام نظری