نویسنده = ����������������������� ��������
پایایی سیاستگذاری فناوری نانو در ایران؛ تحلیل کیفی چرخه سیاست

دوره 8، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 83-99

10.22059/jppolicy.2022.87949

علی محمد سلطانی؛ مجید صاحبی‌نژاد