نویسنده = ������������������ ������������
تبیین مسأله آب زیرزمینی دشت رفسنجان

دوره 9، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 75-92

10.22059/jppolicy.2023.91404

الهام گل کار؛ علی باقری؛ کیومرث ابراهیمی