نویسنده = کیومرث ابراهیمی
تبیین مسأله آب زیرزمینی دشت رفسنجان

دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 75-92

10.22059/jppolicy.2023.91404

الهام گل کار؛ علی باقری؛ کیومرث ابراهیمی