نویسنده = ���������� ���������� ��������������
طراحی مدل خط مشی‌گذاری توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد ایران

دوره 7، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 167-185

10.22059/jppolicy.2021.82725

یعقوب پناهی فر؛ محمد خوش‌چهره؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ عباس منوریان