نویسنده = شاه حسینی، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 115-134

عباس منوریان؛ سیروس وطنخواه مقدم؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سید کمال واعظی؛ یونس نوراللهی