نویسنده = ������������ ��������������
سیاستگذاری افزایش سهم بازی‌های ایرانی تلفن‌های همراه در بازار جهانی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 57-82

10.22059/jppolicy.2020.77002

سیاوش صلواتیان؛ احمدرضا درفشی؛ علی‌اصغر کیا