نویسنده = ���������� ���������� ������
ساخت حکومت و سیاستگذاری شبکه‌های اجتماعی در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 151-171

10.22059/jppolicy.2021.80485

روح اله اسلامی؛ حجت جعفری مقدم