نویسنده = �������������� ����������
بررسی علل شکست سیاست‌های مدیریت مشارکتی آب در ایران

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 169-190

محمد قربانیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مرضیه مالمیر