نویسنده = قربانیان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علل شکست سیاست‌های مدیریت مشارکتی آب در ایران

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 169-190

محمد قربانیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مرضیه مالمیر