نویسنده = شوکتیان، طه
تعداد مقالات: 1
1. تدوین چارچوب اولویت‌گذاری تحقیقات بنیادی برای حمایت دولتی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 75-93

طه شوکتیان؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی