نویسنده = بی‌نیاز، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. راه‌حل مدل-بنیان برای مدیریّت منابع آب و خاک: فرصت‌ها و تهدیدها

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 183-202

ساجده صفی‌خوانی؛ ارشک حلی‌ساز؛ عبدالرضا بهره مند؛ مهدی بی‌نیاز